Phan Trọng Tuệ

Phan Trọng Tuệ

Địa chỉ: Đống Đa, Hà Nội

Giới tính: Male

Ngày tham gia: 16/02/2016

VIEGRID Kinh nghiệm Thích Cấp độ
0 0 0

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Lĩnh vực

Khoa học

Kỹ thuật công nghệ

Luật

Kỹ thuật - Xây dựng

Kỹ năng

Bằng cấp / Chứng chỉ