Đặng Thị Mai Uyên

Đặng Thị Mai Uyên

Địa chỉ: TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

Giới tính: Female

Ngày tham gia: 28/10/2015

VIEGRID Kinh nghiệm Thích Cấp độ
0 0 0

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Lĩnh vực

Kỹ thuật công nghệ

Khác

Kỹ năng

kmbjkhnbjkb

Bằng cấp / Chứng chỉ