Lâm Thị Sen

Lâm Thị Sen

Địa chỉ: Bắc Giang

Giới tính: Female

Ngày tham gia: 10/10/2015

VIEGRID Kinh nghiệm Thích Cấp độ
0 0 0

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Lĩnh vực

Kỹ năng

Bằng cấp / Chứng chỉ