Yêu cầu cộng đồng

Yêu cầu cộng đồng bao gồm các yêu cầu dịch sách được gửi từ hệ thống Viebooks.com. Khi các độc giả trên Viebooks.com gửi yêu cầu dịch cuốn sách nào đó, hệ thống sẽ hiển thị thông tin về cuốn sách và số lượng yêu cầu dịch tại đây. Các chủ dự án có thể tạo dự án dịch cho cuốn sách có số lượt yêu cầu dịch cao. Sau khi hoàn thành bản dịch, chủ dự án có thể đưa lên website Viebooks.com để bán.

Tên Nguồn Ngôn ngữ dịch Số yêu cầu dịch
Số đỏ http://viebooks.com/So-do/book Việt Nam English 6 Tạo dự án
A Caribbean Mystery http://viebooks.com/A-Caribbean-Mystery/book English Việt Nam 4 Tạo dự án
Kim Vân Kiều Truyện http://viebooks.com/Kim-Van-Kieu-Truyen/book Việt Nam English 2 Tạo dự án
Giông Tố http://viebooks.com/Giong-To/book Việt Nam English 8 Tạo dự án
4:50 From Paddingto http://viebooks.com/450-From-Paddingto/book English Việt Nam 2 Tạo dự án
Bí quyết thành công của các triệu phú trẻ Hàn Quốc http://viebooks.com/Bi-quyet-thanh-cong-cua-cac-trieu-phu-tre-Han-Quoc/book Việt Nam English 1 Tạo dự án
Digital Fortress http://viebooks.com/Digital-Fortress/book English Việt Nam 1 Tạo dự án
Truyện cười đó đây http://viebooks.com/1590-Truyen-cuoi-do-day/book Việt Nam English 1 Tạo dự án
Thượng Thanh Ký http://viebooks.com/Thuong-Thanh-Ky/book Việt Nam English 1 Tạo dự án
Giã Từ Vũ Khí http://viebooks.com/Gia-Tu-Vu-Khi/book Việt Nam English 1 Tạo dự án
Sông Đông êm đềm http://viebooks.com/Song-Dong-em-dem/book Việt Nam English 1 Tạo dự án
Nghĩ lớn để thành công http://viebooks.com/Nghi-lon-de-thanh-cong/book Việt Nam English 2 Tạo dự án
Tarzan of the Apes http://viebooks.com/Tarzan-of-the-Apes/book English Việt Nam 1 Tạo dự án
Bộ sách Đường Thời Đại http://viebooks.com/Bo-sach-Duong-Thoi-Dai/book Việt Nam English 2 Tạo dự án
A Stranger in the Mirror http://viebooks.com/A-Stranger-in-the-Mirror/book English Việt Nam 1 Tạo dự án
Tứ thư lãnh đạo - Thuật xử thế http://viebooks.com/Tu-thu-lanh-dao--Thuat-xu-the/book Việt Nam English 1 Tạo dự án
Tập Thơ Bùi Giáng http://viebooks.com/Tap-Tho-Bui-Giang/book Việt Nam English 1 Tạo dự án
Bụi phố phường http://viebooks.com/Bui-pho-phuong/book Việt Nam English 1 Tạo dự án
Tiền kiếp và luân hồi có thật không? http://viebooks.com/Tien-kiep-va-luan-hoi-co-that-khong/book Việt Nam English 1 Tạo dự án
Vỡ Đê http://viebooks.com/Vo-De/book Việt Nam English 2 Tạo dự án