Câu hỏi

Hướng dẫn tạo một dự án mới

Khi tạo dự án mới trên VTcafes.com, chủ dự án có thể tiếp cận với dịch giả trên khắp thế giới qua đó,  tìm được những dịch giả phù hợp, thực hiện dự án hiệu quả với mức giá hợp lý. Dưới đây là hướng dẫn tạo dự án mới trên website, chủ dự án vui lòng thực hiện đúng các bước theo hướng dẫn.

Bước 1: Chọn module “Tạo dự án”, giao diện tạo dự án sẽ được hiển thị. Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, sau đó click vào nút. Chú ý, chủ dự án cần đọc và đồng ý với tất cả các điều khoản được đưa ra.

 .

 

Bươc 2: Đăng tài liệu cho dự án

 Ấn nút   để tải lên tài liệu cần đăng.

Để đăng nhiều tài liệu cho dự án, chọn “Thêm tài liệu” cho mỗi tài liệu cần đăng. Với chức năng “Thêm tài liệu”, chủ dự án sẽ đăng cùng một lúc được nhiều tài liệu cho dự án của mình lên website.

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin cho tài liệu cần dịch theo mẫu

 • Tên tài liệu: điền tên tài liệu vừa tải lên
 • Lĩnh vực: lựa chọn lĩnh vực của tài liệu
 • Ngôn ngữ nguồn: lựa chọn ngôn ngữ hiện tại của tài liệu
 • Ngôn ngữ dịch sang: chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dịch tài liệu sang
 • Số trang: nhập vào số trang của tài liệu
 • Số ngày thực hiện: nhập vào số ngày bạn muốn thực hiện dự án
 • Giá: nhập vào giá của dự án mà bạn muốn
 • Lựa chọn các trường:

- Nộp tiền bảo lãnh -> VTCafes sẽ bảo lãnh cho dự án của bạn

- Gửi yêu cầu đảm bảo -> VTCafes sẽ đảm bảo,ưu tiên cho dự án của bạn khi xảy ra các vấn đề như tranh chấp…

                       - Không cần đảm bảo.

 • Mô tả: mô tả một cách tổng quan, ngắn gọn về dự án
 • Quy định với dịch giả: đưa ra các quy định, các yêu cầu mà bạn muốn  đối với dịch giả. Việc đưa ra các yêu cầu, quy định cụ thể sẽ giúp cho bạn cũng như dịch giả giải quyết được các vấn đề xảy ra trong quá trình hợp tác.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin, chọn  để đăng tài liệu. Nếu bạn muốn tiếp tục đăng thêm tài liệu thì thực hiện lại quy trình từ bước 2.

Ấn nút   để kết thúc quá trình đăng tài liệu cho dự án.

Chú ý: Sau khi đăng dự án lên website, chủ dự án nên thường xuyên đăng nhập tài khoản để theo dõi tình trạng dự án của mình: bao nhiêu dịch giả yêu cầu tham gia dự án, quá trình làm việc của dịch giả trong dự án, các ý kiến, trao đổi của dịch giả…

Viebooks.com là sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên về nội dung sách số hóa và sách in. Viebooks.com được kết nối với Mạng chuyên gia dịch thuật Vtcafes.com nhằm đáp ứng nhu cầu dịch các cuốn sách yêu thích của độc giả trong và ngoài nước. Cộng đồng người dùng có thể tạo yêu cầu dịch, dựa trên số lượng yêu cầu, các cá nhân, tổ chức có thể tạo các dự án tương ứng để kiếm thu nhập qua việc in ấn, phát hành sách dịch.

Bước 1: Đăng nhập --> “Yêu cầu cộng đồng” --->“Tạo dự án dịch”

Bước 2: Nhập thông tin cho dự án:

 • Tên dự án: điền tên dự án
 • File tài liệu: tải lên file tài liệu cho dự án
 • Link tài liệu: link đến tài liệu ở hệ thống Viebooks
 • Lĩnh vực: lựa chọn lĩnh vực cho dự án
 • Ngôn ngữ dịch sang: chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dịch tài liệu sang
 • Số trang: nhập vào số trang của tài liệu
 • Số ngày thực hiện: nhập vào số ngày bạn muốn thực hiện dự án
 • Giá: nhập vào giá của dự án mà bạn muốn
 • Lựa chọn các trường:

- Nộp tiền bảo lãnh -> VTCafes sẽ bảo lãnh cho dự án của bạn

- Gửi yêu cầu đảm bảo -> VTCafes sẽ đảm bảo,ưu tiên cho dự án của  bạn khi xảy ra các vấn đề tranh chấp

- Không cần đảm bảo.

 • Mô tả: mô tả một cách tổng quan, ngắn gon về dự án
 • Quy định với dịch giả: đưa ra các quy định, các yêu cầu mà bạn muốn  đối với dịch giả. Việc đưa ra các yêu cầu, quy định cụ thể sẽ giúp cho bạn cũng như dịch giả giải quyết được các vấn đề xảy ra trong quá trình hợp tác.

Bước 3: Chọn  để hoàn thành quá trình tạo dự án và đăng dự án lên website.

Chú ý: Sau khi đăng dự án lên website, chủ dự án nên thường xuyên đăng nhập tài khoản để theo dõi tình trạng dự án của mình: bao nhiêu dịch giả yêu cầu tham gia dự án, quá trình làm việc của dịch giả trong dự án, các ý kiến, trao đổi của dịch giả…

Chủ dự án có trách nhiệm thông báo tới những người yêu cầu dịch sách theo dõi quá trình dịch của dịch giả trên website vtcafes.com hoặc thông báo các thông tin trong suốt quá trình dịch sách tới họ.

HƯỚNG DẪN THAM GIA DỰ ÁN

Sau khi tạo và đăng dự án lên VTCafes, chủ dự án cho phép các dịch giả xin tham dự án và dựa vào các thông tin cá nhân, thông tin đăng ký khi xin tham gia của các dịch giả để đưa ra quyết định lựa chọn dịch giả phù hợp thực hiện dự án của mình.

1. Hướng dẫn xin tham gia dự án

Để xin tham gia một dự án dịch giả thực hiện đầy đủ các bước sau đây:

Trên giao diện danh sách dự án, dịch giả xem toàn bộ các dự án có trên website và lựa chọn một dự án mình muốn tham gia.

Sau khi lựa chọn được dự án muốn tham gia, dịch giả click chức năng  để gửi yêu cầu xin tham gia dự án:

Nhập thông tin và thực hiện gửi yêu cầu:

Khi gửi yêu cầu xin tham gia thành công, dịch giả đợi sự đồng ý cho phép tham gia của phía chủ dự án.

2. Hướng dẫn duyệt yêu cầu xin tham gia dự án

Bước 1:

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, tại phần tên tài khoản chủ dự án chọn chức năng Dự án của tôi để truy cập vào phần Quản lý dự án. Chọn dự án cần xét duyệt yêu cầu

Bước 2:

Chọn module “Danh sách xin tham gia”, toàn bộ danh sách các dịch giả gửi yêu cầu xin tham gia dự án được hiển thị. Chủ dự án xem thông tin các dịch giả và lựa chọn một dịch giả phù hợp với dự án. Thực hiện “Tạo hợp đồng” với dịch giả đã chọn:

 

3. Hướng dẫn tạo hợp đồng

Sau khi đồng ý “Tạo hợp đồng” với dịch giả, giao diện tạo hợp đồng được hiển thị. Chủ dự án nhập vào giá của hợp đồng đã thống nhất với dịch giả và click button  để tạo hợp đồng:

4. Đồng ý hợp đồng làm việc

Sau khi chủ dự án tạo hợp đồng, một notif thông báo được gửi tới dịch giả. Dịch giả click xem notif, giao diện thông tin hợp đồng được hiển thị. Nếu đồng ý tham gia dự án dịch giả chọn Đồng ý để bắt đầu làm việc và chọn Từ chối để từ chối làm việc.

 

 

 

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ DỰ ÁN (CHỦ DỰ ÁN)

 

Sau khi đăng dự án lên website, chủ dự án phải thường xuyên truy cập hệ thống để quản lý và theo dõi dự án của mình.

Chọn module Dự án của tôi để truy cập vào danh sách các dự án và lựa chọn dự án cần xem .

Bước 1:

* Quản lý Thông tin chung dự án

Khi chưa có hợp đồng trong dự án, tại giao diện Thông tin chung của dự án, dự án sẽ có trạng thái là Đang mở và chủ dự án có thể click button  để sửa tài liệu dự án, click button  để đóng dự án, click button để xoá dự án. 

 

 

Khi đã có hợp đồng được tạo, dịch giả bắt đầu làm việc, trạng thái của dự án chuyển sang Đang làm việc, chủ dự án không được phép sửa tài liệu và xoá dự án.

Bước 2:

* Quản lý kết quả thực hiện

Trên giao diện Kết quả dự án hiển thị toàn bộ thông tin nội dung hợp đồng, chủ dự án có thể:

- Huỷ hợp đồng: trong khi chờ phản hổi từ dịch giả có đồng ý làm việc hay không và trạng thái hợp đồng đang là Chờ phản hồi, chủ dự án có thể huỷ hợp đồng bằng cách click button  trên giao diện thông tin hợp đồng.

- Trao đổi với dịch giả:  thực hiện trao đổi với dịch giả trong phần bình luận trên giao diện

Khi dịch giả đã đồng ý tham gia dự án:

- Kết thúc hợp đồng: click button để kết thúc hợp đồng bất kỳ khi nào nếu xảy ra các vấn đề trong quá trình làm việc với dịch giả, trạng thái hiện tại của hợp đồng là Đang làm sẽ chuyển sang là Hoàn thành. Sau khi kết thúc hợp đồng, dự án sẽ chuyển về trạng thái Đang mở và hệ thống sẽ cho phép chủ dự án đóng dự án, sửa tài liệu dự án, xoá dự án.

 - Thanh toán tiền cho dịch giả: click button  để thực hiện chuyển tiền cho dịch giả với các hình thức thanh toán khác nhau.

- Chấm điểm cho dịch giả: dựa vào kết quả dịch, chủ dự án có thể chấm điểm tương ứng cho dịch giả khi click button 

- Gửi yêu cầu thanh lý: Chủ dự án gửi yêu cầu thanh lý hợp đồng khi dự án kết thúc bằng cách click button   

Sau khi nhận được kết quả từ dịch giả, chủ dự án có thể trao đổi ý kiến với dịch giả tại phần bình luận.

Chú ý: tại một thời điểm chỉ có một hợp đồng được thực hiện và có một dịch giả làm việc cho dự án. Khi hợp đồng đó đã kết thúc thì chủ dự án mới được phép tạo một hợp đồng mới

Bước 3:

* Quản lý giao dịch

Trên giao diện Lịch sử giao dịch, chủ dự án xem được toàn bộ các giao dịch đã được thực hiện với dịch giả.

Lưu ý: chủ dự án chỉ có thể xem, khổng thể thêm, sửa, xoá các giao dịch đó

Bước 4:

* Quản lý danh sách dịch giả xin tham gia dự án

Trên giao diện Danh sách xin tham gia, chủ dự án xem được toàn bộ các dịch giả xin tham gia vào dự án. Chủ dự án có thể tạo hợp đồng với bất kỳ dịch giả nào lựa chọn phù hợp cho dự án của mình và đối với một dịch giả có thể tạo một hợp đồng mới khi hợp đồng tạo trước đó đã thực hiện xong hoặc kết thúc.

Chủ dự án có thể trao đổi tin nhắn với dịch giả, click biểu tượng để bắt đầu trao đổi thông tin

 

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CÔNG VIỆC (DỊCH GIẢ)

Sau khi tham gia vào dự án trên website, dịch giả phải thường xuyên truy cập hệ thống để quản lý và theo dõi công việc của mình.

Chọn module Công việc của tôi để truy cập vào danh sách các công việc và lựa chọn công việc cần xem .

Bước 1:

* Quản lý Thông tin hợp đồng

Trên giao diện Thông tin hợp đồng, dịch giả có thể:

-  Xem các thông tin về hợp đồng, theo dõi trạng thái hợp đồng.

- Tạo tranh chấp: click button  để tạo tranh chấp khi có vấn đề xảy ra trong quá trình làm việc. Việc giải quyết tranh chấp giữa hai bên được thực hiện trong 5 ngày, sau đó nếu hai bên vẫn chưa giải quyết được thì hệ thống VTCafes sẽ đứng ra giải quyết và hai bên sẽ có trách nhiệm trả chi phí cho hệ thống

- Tải tài liệu dự án: chọn chức năng  để tải về file tài liệu dịch của dự án

Bước 2:

* Quản lý Kết quả thực hiện

Trên giao diện Kết quả dự án hiển thị toàn bộ thông tin nội dung hợp đồng, chủ dự án có thể:

- Tải lên tài liệu kết quả: trên giao diện form thông tin tài liệu kết quả, dịch giả điền đầy đủ thông tin [1] và click button  [2] để tải lên file tài liệu.

- Trao đổi với chủ dự án [3]:  thực hiện trao đổi với dịch giả trong phần bình luận trên giao diện

Bước 3:

* Quản lý giao dịch

Trên giao diện Lịch sử giao dịch, dịch giả xem được toàn bộ các giao dịch đã được thực hiện với chủ dự án.

Lưu ý: dịch giả chỉ có thể xem, khổng thể thêm, sửa, xoá các giao dịch đó

Bước 4:

* Quản lý thông tin chung dự án

Trên giao diện Thông tin chung của dự án, dịch giả có thể xem các thông tin của dự án, theo dõi tình trạng và tải file tài liệu dịch của dự án.