HƯỚNG CÀI ĐẶT VÀ DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM BIÊN DỊCH BOCOHAN STANDARD EDITION 2.4

1.  Cài đặt phần mềm

- Yêu cầu cấu hình cài đặt tối thiểu:

 • Hệ điều hành: Windows XP trở lên
 • Bộ vi xử lý: Intel/AMD 800Mhz
 • Bộ nhớ RAM: 256Mb
 • Dung lượng HDD trống: 300Mb
 • (Internet đường truyền có tốc độ tối thiểu 128 kbs để có thể sử dụng máy chủ bocohan)

- Cài đặt

Sau khi download phần mềm về máy bạn tiến hành giải nén.

 

 

 

Trên màn hình hiển thị giao diện, bạn click “Next”:

 

 

Lựa chọn thư mục cài đặt và Click “Next” để tiếp tục:

 

 

Click “Next” để cài đặt BOCOHAN:

 

 

Hệ thống bắt đầu tiến trình cài đặt phần mềm:

 

 

Các bạn đợi quá trình cài đặt kết thúc và click “Close” để hoàn thành việc cài đặt phần mềm trên máy:

 

 • Nếu máy tính của bạn chưa cài đặt Sql và .NetFrameword, phần mềm sẽ tự động cài đặt Sql 2008 express và .NetFrameword 3.5, các bạn click để bắt đầu cài đặt:

Hệ thống thực hiện cài đặt Sql:

 

 

Sau khi cài đặt xong Sql, hệ thống sẽ thực hiện các bước cài đặt phần mềm như đã mô tả ở trên.

2. Hướng dẫn sử dụng

2.1.  Tùy chọn dịch vụ hỗ trợ dịch

- Người sử dụng có thể chọn các dịch vụ hỗ trợ dịch mà mình muốn bằng cách  chọn menu “Tuỳ chọn” phía trên màn hình:

 

Cửa sổ hiện ra cho phép bạn chọn các dịch vụ:

Thứ nhất:Bạn có thể lựa chọn đặt mặc định bằng cách tick chọn vào checkbox “Đặt mặc định”, khi đó phần mềm sẽ kết nối tới máy chủ cộng đồng BOCOHAN và máy dịch của VIEGRID:

 

 

Thứ hai: bạn có thể lựa chọn các dịch vụ theo ý muốn:

 

 

+ Máy chủ BOCOHAN:chọn Cộng đồng hoặc Cơ quan:

 • Chọn “Cộng đồng”: bạn sẽ được kết nối tới tài nguyên cộng đồng trên website http://thegioichu.com
 • Chọn “Cơ quan”: bạn sẽ được kết nối tới tài nguyên cơ quan của bạn.

+ Máy dịch: Chọn máy dịch VIEGRID hoặc Google:

 • Chọn “VIEGRID: bạn sẽ được kết nối tới máy dịch của VIEGRID
 • Chọn “Google”: bạn sẽ được kết nối tới Google

- Thứ ba: nếu cơ quan của bạn phải thiết lập Proxy mới vào được Internet thì bạn cũng phải thiết lập Proxy cho kết nối với dịch vụ hỗ trợ dịch. Để thiết lập Proxy bạn tick chọn vào ô “Sử dụng Proxy”vànhập vào địa chỉ IP và cổng  vào hai ô nhập:

 

 

Ngoài ra để lấy Proxy mặc định đã đặt trong hệ thống trên trình duyệt Internet Explorer, bạn nhấn  vào nút “Lấy mặc định”.

Sau khi lựa chọn xong dịch vụ hỗ trợ, click button “Đồng ý” để chấp nhận thiết lập của bạn.

2.2.  Kết nối với dịch vụ hỗ trợ dịch

- Sau khi đăng ký xong tài khoản trên trang http://thegioichu.com

Bạn có hai cách để kết nối với dịch vụ hỗ trợ dịch:

* Cách thứ nhất:

- Sau khi thực hiện xong các bước  thiết lập “Tuỳ chọn dịch vụ hỗ trợ dịch” ở trên một cửa sổ Đăng nhập sẽ hiển thị. Nhập tên tài khoản đã đăng ký trên trang http://thegioichu.com và nhấn nút “Đăng nhập”:

 

 

* Cách thứ hai:

- Trên giao diện BOCOHAN:

 1. Tại mục Máy chủ BOCOHAN và Máy dịch, click chọn “Chưa kết nối”.
 2. Cửa sổ Đăng nhập sẽ hiển thị. Nhập tên tài khoản đã đăng ký trên trang http://thegioichu.com và nhấn nút “Đăng nhập”:
 3.  

 

2.3.  Dịch trực tiếp:
-Từ menu “Dịch”, chọn “Dịch trực tiếp

 

 

Cửa sổ dịch trực tiếp hiện ra, bạn chọn “Chủ đề” và “Loại dịch” sau đó nhập nội dung cần dịch vào ô nội dung nguồn rồi nhấn nút “Dịch”; kết quả sẽ hiện ra ở ô nội dung dịch.

 

 

- Bạn có thể lựa chọn giao diện đặt ngang bằng cách click button  góc trái phía trên màn hình:

 

 

- Đánh dấu sự khác biệt: Nếu chọn chức năng này, sau khi dịch xong các câu ở “nội dung nguồn” sẽ được đánh dấu vị trí sai khác so với các câu kết quả đã gợi ý ở “nội dung dịch”

- Tăng cường: Nếu chọn chức năng này, trước khi dịch các câu sẽ được tự động phân tích theo các cụm từ, mẫu câu có sẵn trong mục “Tài nguyên”.

- Hiện song ngữ: Khi chọn chức năng này, kết quả dịch sẽ được hiện song ngữ.

- Gợi ý thêm: Khi chọn chức năng này, nếu kết quả dịch có nhiều gợi ý, nút “Gợi ý” sẽ hiện lên cho phép bạn lựa chọn các đáp án.

- Sau khi dịch xong, bạn nhấn nút “Hoàn thành” để sắp xếp lại kết quả dịch theo cấu trúc của đoạn văn cần dịch.

- Để lưu lại kết quả đã dịch, sau khi nhấn nút “Hoàn thành” người dùng nhấn tiếp vào nút “Lưu để sử dụng lại”, một cửa sổ hiện ra cho phép người dùng xác nhận lại những câu cần lưu lại, việc này sẽ giúp người dùng không phải mất công dịch lại những câu này trong tất cả những lần làm việc sau.

2.4.  Dịch theo tệp
-Từ menu “Dịch”, chọn “Dịch theo tệp

 

Cửa sổ dịch theo tệp hiện ra:

 

 

- Để bắt đầu việc dịch tệp, người dùng phải nhấn vào nút “Tạo mới” để tạo ra một công việc của mình, một cửa sổ hiện ra cho người sử dụng nhập vào tên công việc và chọn tệp cần dịch (tệp cần dịch có thể là tệp dạng đuôi txt, doc, docx, html, xml). Ngoài ra có thể chọn tệp thuật ngữ cho công việc (Tệp thuật ngữ là tệp song ngữ Anh – Việt nhằm thống nhất các thuật ngữ chuyên ngành trong dự án dịch bạn đang xây dựng, tệp thuật ngữ được xây dựng bởi công cụ Xây dựng tài nguyên / Dữ liệu / Tệp thuật ngữ):

 

 

- Sau khi nhập tên công việc và chọn tệp cần dịch, nhấn nút “Đồng ý” để hoàn tất tạo công việc.

- Nếu đã tạo công việc trước đó rồi mà người dùng muốn mở ra để làm việc tiếp, hãy chọn nút “Mở công việc”, một cửa sổ hiện ra danh sách các công việc trước đây của người dùng, tại đây người dùng chọn một công việc cần làm và nhấn nút “Mở”.

 

 

- Sau khi tạo mới công việc hoặc mở công việc thì BOCOHAN sẽ nạp các câu cần dịch của tệp vào khung làm việc.

 

 

 • Các câu cần dịch sẽ được hiện tại khung “Các câu nguồn”.
 • Các câu đã dịch sẽ được hiện tại khung “Các câu dịch”.
 • Các ô chọn  checkbox trong khung “Chấp nhận” để xác định các câu mà người dùng đã chấp nhận kết quả.
 • Các nút “Gợi ý” để giúp người dùng chọn các gợi ý thêm khi dịch.

- Trước khi bắt đầu dịch người dùng cần chọn chủ đề (tổng hợp, luật, y khoa) và loại dịch (Anh – Việt, Việt – Anh) trong ô “Tùy chọn”. Chức năng “Đánh dấu sự khác biệt” và “Tăng cường” có tác dụng như mô tả ở phần “Dịch thông thường”.

- Để bắt đầu dịch người dùng nhấn vào nút “Dịch tự động”BOCOHAN sẽ thực hiện dịch từng câu trong danh sách.

- Kết quả dịch sẽ được hiển thị trong khung “Các câu dịnh”. Để chọn các phương án dịch khác, người dùng nhấn vào nút  “Gợi ý”.

- Người dùng có thể sửa đổi các câu đã dịch bằng cách nhấn chuột để chọn một cặp câu, nội dung của cặp câu này sẽ được hiện chi tiết lên khung “Xử lý câu đã chọn”:

 

 

- Tại khung “Xử lý câu đã chọn”, người dùng có thể sửa đổi trực tiếp phương án dịch của mình.

- Sau khi đã ưng ý với một phương án dịch, người dùng nhấn chọn checkbox trong khung “Chấp nhận” để xác nhận kết quả.

- Muốn chấp nhận toàn bộ kết quả dịch, người dùng nhấn vào nút “Chấp nhận toàn bộ” ở phía dưới cùng bên phải.

- Để lưu lại công việc đang làm dở, người dùng nhấn vào nút “Lưu công việc”.

- Để lưu lại các cặp câu đã dịch, người dùng nhấn vào nút “Lưu để sử dụng lại”.

- Sau khi đã dịch song tất cả các câu, người dùng nhấn vào nút “Xuất kết quả ra tệp”, một cửa sổ hiện ra cho phép người dùng chọn nơi lưu trữ và đặt tên tệp để xuất kết quả dịch.

3. Hướng dẫn thanh toán

Để biết thêm thông tin về sản phẩm và mua phần mềm BOCOHAN, khách hàng có thể mua trực tiếp trên website VTCafes.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected] hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0435.626.544

Khi mua phần mềm BOCOHAN, khách hàng sẽ thanh toán theo hai hình thức: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản:

- Thanh toán bằng tiền mặt:

Khách hàng sẽ thanh toán tại văn phòng công ty VIEGRID: Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ VIEGRID - Phòng 1805, toà nhà 101 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.

- Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số tài khoản VNĐ: 07 111 000 66002 – Tại ngân hàng cổ phần Thương mại Quân đội -Chi nhánh Hà Nội

Hãy sử dụng BOCOHAN để vươn tới một tầm cao mới và BOCOHAN sẽ cùng bạn đi ra thế giới.