Nguyễn An Nhiên

Nguyễn An Nhiên

Address: 101 Láng Hạ

Gender: Female

Date of Participation: 1/14/2019

Viegrid point Experience point Like Level
0 0 0

Language

VietNamese

English

VietNamese

Chinese

Field

Science

Engineer Technology

Translation skills

Yêu thích công việc dịch thuật và luôn thích làm việc cùng người có nguyên tắc về thời gian

Diploma