Lê Đình Nam

Lê Đình Nam

Address: Ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An

Gender: Male

Date of Participation: 6/16/2018

Viegrid point Experience point Like Level
0 0 0

Language

VietNamese

English

Field

Accountance - Finance

Engineer Technology

Sports - Social Politics

Tecnical - Build

History

Entertainment

Enterprise

Translation skills

Diploma