Lê Thị Thu

Lê Thị Thu

Địa chỉ: Hà Nội

Giới tính: Female

Ngày tham gia: 08/10/2015

VIEGRID Kinh nghiệm Thích Cấp độ
0 0 0

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Lĩnh vực

Kỹ năng

Bằng cấp / Chứng chỉ