Community request

Community request including book translation request sent from Viebooks.com system. When reader on Viebooks.com send a translation request, the system will display the information of a book and number of translation request. Project managers are able to create a project for a book that has a large number of translation requests. After finish translating, project manager can upload the translated file on Viebooks.com to sell.

Name Source Language pair Number of requests
Số đỏ http://viebooks.com/So-do/book Việt Nam English 6 Create project
A Caribbean Mystery http://viebooks.com/A-Caribbean-Mystery/book English Việt Nam 4 Create project
Kim Vân Kiều Truyện http://viebooks.com/Kim-Van-Kieu-Truyen/book Việt Nam English 2 Create project
Giông Tố http://viebooks.com/Giong-To/book Việt Nam English 8 Create project
4:50 From Paddingto http://viebooks.com/450-From-Paddingto/book English Việt Nam 2 Create project
Bí quyết thành công của các triệu phú trẻ Hàn Quốc http://viebooks.com/Bi-quyet-thanh-cong-cua-cac-trieu-phu-tre-Han-Quoc/book Việt Nam English 1 Create project
Digital Fortress http://viebooks.com/Digital-Fortress/book English Việt Nam 1 Create project
Truyện cười đó đây http://viebooks.com/1590-Truyen-cuoi-do-day/book Việt Nam English 1 Create project
Thượng Thanh Ký http://viebooks.com/Thuong-Thanh-Ky/book Việt Nam English 1 Create project
Giã Từ Vũ Khí http://viebooks.com/Gia-Tu-Vu-Khi/book Việt Nam English 1 Create project
Sông Đông êm đềm http://viebooks.com/Song-Dong-em-dem/book Việt Nam English 1 Create project
Nghĩ lớn để thành công http://viebooks.com/Nghi-lon-de-thanh-cong/book Việt Nam English 2 Create project
Tarzan of the Apes http://viebooks.com/Tarzan-of-the-Apes/book English Việt Nam 1 Create project
Bộ sách Đường Thời Đại http://viebooks.com/Bo-sach-Duong-Thoi-Dai/book Việt Nam English 2 Create project
A Stranger in the Mirror http://viebooks.com/A-Stranger-in-the-Mirror/book English Việt Nam 1 Create project
Tứ thư lãnh đạo - Thuật xử thế http://viebooks.com/Tu-thu-lanh-dao--Thuat-xu-the/book Việt Nam English 1 Create project
Tập Thơ Bùi Giáng http://viebooks.com/Tap-Tho-Bui-Giang/book Việt Nam English 1 Create project
Bụi phố phường http://viebooks.com/Bui-pho-phuong/book Việt Nam English 1 Create project
Tiền kiếp và luân hồi có thật không? http://viebooks.com/Tien-kiep-va-luan-hoi-co-that-khong/book Việt Nam English 1 Create project
Vỡ Đê http://viebooks.com/Vo-De/book Việt Nam English 2 Create project