Community request

Community request including book translation request sent from Viebooks.com system. When reader on Viebooks.com send a translation request, the system will display the information of a book and number of translation request. Project managers are able to create a project for a book that has a large number of translation requests. After finish translating, project manager can upload the translated file on Viebooks.com to sell.

Name Source Language pair Number of requests
Kim Vân Kiều Truyện http://viebooks.com/Kim-Van-Kieu-Truyen/book Việt Nam English 3 Create project
Số đỏ http://viebooks.com/So-do/book Việt Nam English 6 Create project
A Caribbean Mystery http://viebooks.com/A-Caribbean-Mystery/book English Việt Nam 4 Create project
Giông Tố http://viebooks.com/Giong-To/book Việt Nam English 8 Create project
4:50 From Paddingto http://viebooks.com/450-From-Paddingto/book English Việt Nam 2 Create project
Bí quyết thành công của các triệu phú trẻ Hàn Quốc http://viebooks.com/Bi-quyet-thanh-cong-cua-cac-trieu-phu-tre-Han-Quoc/book Việt Nam English 1 Create project
Digital Fortress http://viebooks.com/Digital-Fortress/book English Việt Nam 1 Create project
Truyện cười đó đây http://viebooks.com/1590-Truyen-cuoi-do-day/book Việt Nam English 1 Create project
Thượng Thanh Ký http://viebooks.com/Thuong-Thanh-Ky/book Việt Nam English 1 Create project
Giã Từ Vũ Khí http://viebooks.com/Gia-Tu-Vu-Khi/book Việt Nam English 1 Create project
Sông Đông êm đềm http://viebooks.com/Song-Dong-em-dem/book Việt Nam English 1 Create project
Nghĩ lớn để thành công http://viebooks.com/Nghi-lon-de-thanh-cong/book Việt Nam English 2 Create project
Tarzan of the Apes http://viebooks.com/Tarzan-of-the-Apes/book English Việt Nam 1 Create project
Bộ sách Đường Thời Đại http://viebooks.com/Bo-sach-Duong-Thoi-Dai/book Việt Nam English 2 Create project
A Stranger in the Mirror http://viebooks.com/A-Stranger-in-the-Mirror/book English Việt Nam 1 Create project
Tứ thư lãnh đạo - Thuật xử thế http://viebooks.com/Tu-thu-lanh-dao--Thuat-xu-the/book Việt Nam English 1 Create project
Tập Thơ Bùi Giáng http://viebooks.com/Tap-Tho-Bui-Giang/book Việt Nam English 1 Create project
Bụi phố phường http://viebooks.com/Bui-pho-phuong/book Việt Nam English 1 Create project
Tiền kiếp và luân hồi có thật không? http://viebooks.com/Tien-kiep-va-luan-hoi-co-that-khong/book Việt Nam English 1 Create project
Vỡ Đê http://viebooks.com/Vo-De/book Việt Nam English 2 Create project