Urgent projects Create project

Urgent projects

Job name

Translate

Date of creation

Price

Dự án dịch Luật

Đây là dự án tôi đang cần dịch gấp

English VietNamese 1/14/2019 3,000,000 VNĐ

Join

Dịch phụ đề phim

Dịch phụ đề phim, dịch từ tập 11 Empire ( Season2 ) cho đến cuối mùa. Liên hệ: [email protected] để biết thêm chi tiết

English VietNamese 12/12/2015 500,000 VNĐ

Join

Dịch sách

Dịch cuốn "Salt Sugar Fat: How the Food Giants Hooked Us" Liên hệ: 01652889006 để biết thêm chi tiết

English VietNamese 12/11/2015 8,000,000 VNĐ

Join

Dịch bản thảo

Dịch bản thảo truyện ngắn trên trang http://wattpad.com. Để biết thêm yêu cầu cụ thể xin hãy liên hệ với chúng tôi qua mail sau: [email protected]

English VietNamese 12/11/2015 2,500,000 VNĐ

Join

Dịch tài liệu chuyên ngành kỹ thuật

Dịch các tài liệu về chuyên ngành kỹ thuật điện tử. Liên hệ : 01689589664

English VietNamese 12/11/2015 10,000,000 VNĐ

Join

Dịch hợp đồng tuyển dụng

Cần tuyển dịch thuật dịch hợp đồng tuyển dụng nhân sự cho công ty ABC. Liên lạc sđt: 01689589664 đế biết thêm chi tiết

VietNamese English 12/11/2015 2,000,000 VNĐ

Join

Dịch tài liệu chuyên ngành

Dịch các tài liệu chuyên ngành chính trị. Mỗi trang khoảng 250 từ Mọi chi tiết xin liên hệ [email protected]

VietNamese English 12/10/2015 5,000,000 VNĐ

Join