New projects Create project

Job name

Translate

Date of creation

Price

Công việc Demo

Đây là tài liệu dịch thuật chuyên ngành khoa học

VietNamese English 3/1/2019 500,000 VNĐ

Join

Công việc đã được bảo lãnh

Đây là công việc dịch giáo trình

English VietNamese 2/21/2019 5,000,000 VNĐ
Deposited

Join

Bảo mật thông tin

Công việc dịch giáo trình về môn Bảo mật thông tin, đã có sẵn phiên bản gốc chỉ cần dịch sang thứ tiếng yêu cầu

VietNamese VietNamese 2/13/2019 5,600,000 VNĐ
Ensured

Join

Dịch chuyên ngành Y Dược

Đây là công việc chuyên ngành về Y Dược. Người dịch cần phải lưu ý về văn phong dich.

English VietNamese 1/29/2019 2,000,000 VNĐ

Join

Dự án về giáo dục

Tài liệu chuyên về các bài giảng giáo dục

English VietNamese 1/24/2019 1,000,000 VNĐ

Join

Cần dịch tài liệu tiếng Trung

Đây là tài liệu tiếng Trung cần 1 người dịch sang tiếng Việt

Chinese VietNamese 1/24/2019 500,000 VNĐ

Join

Chuyên ngành Bất động sản

Đây là tài liệu dịch yêu cầu người dịch chuyên ngành Bát Động Sản

English VietNamese 1/22/2019 1,500,000 VNĐ
Guarantee request sent

Join

Dự án 1

xxxx

VietNamese English 1/14/2019 30,000 VNĐ

Join

Dự án dịch Luật

Đây là dự án tôi đang cần dịch gấp

English VietNamese 1/14/2019 3,000,000 VNĐ

Join

dfgfhfhgjghj

dfffffgfg

VietNamese VietNamese 4/21/2016 230,000 VNĐ

Join

Dịch phụ đề phim

Dịch phụ đề phim, dịch từ tập 11 Empire ( Season2 ) cho đến cuối mùa. Liên hệ: [email protected] để biết thêm chi tiết

English VietNamese 12/12/2015 500,000 VNĐ

Join

Dịch tờ khai thuế

Dịch tờ khai thuế của công ty in ấn ABC. Mọi chi tiết xin liên hệ : [email protected]

VietNamese English 12/12/2015 1,000,000 VNĐ

Join

Dịch báo cáo tài chính

Dich báo cáo tiền khả thi của dự án WBSN (Wireless Body Sensor Network - Mạng cảm biến không dây ứng dụng trong y tế) Lh: 01689589664

English VietNamese 12/12/2015 2,000,000 VNĐ

Join

Dịch/ Việt hóa giao diện người dùng cho thiết bị y tế

Việt hóa giao diện người dùng của các thiết bị y tế trong hệ thống WBSN (Wireless Body Sensor Network) áp dụng tại một số bệnh viện tại Hà Nội. Lh: [email protected]

English VietNamese 12/12/2015 10,000,000 VNĐ

Join

Dịch/ Việt hóa game mobile

Việt hóa các nội dung trong game như nhiệm vụ, tên npc, tên map, class.....vv Lh: 01689589664

English VietNamese 12/12/2015 5,000,000 VNĐ

Join