Dịch từ tiếng Việt sang Tiếng Đài Loan, Dịch Từ Tiếng Việt Sang Tiếng Anh

Người đăng : chuthau
Ngày bắt đầu : 03/02/2012
Ngày kết thúc : 10/10/2014
Ngôn ngữ Dịch: Tiếng Việt sang Tiếng Anh
Tiếng Việt sang Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Trung sang Tiếng Thái
Lĩnh vực : Công tác xã hội
Mô tả : Trung tâm xúc tiến đầu tư – Sở kế hoạch và đầu tư. Dịch quyết định ban hành quy chế phối hợp trong tiếp nhận hỗ trợ triển khai và quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh Hà Tây theo luật đầu tư, và dịch các tài liệu luật chuyên ngành nghị định hướng dẫn các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan từ Tiếng Việt sang Tiếng Đài Loan, Dịch Từ Tiếng Việt Sang Tiếng Anh, Dịch Tiếng Việt sang Tiếng Hàn
Giá : 2,000 VND
Đã được VieGrid xác thực | Dự án đang tiến hành
Tham gia| Báo cáo vi phạm

Trở về trang dự án

Các dịch giả tham gia dự án này

Chưa có dịch giả nào
Web Informer Button